Full Control

Met dit volledige pakket combineert u de drie unieke componenten van Triangle at Work: Kennis, Software en Machines. Alle aspecten die noodzakelijk zijn om de invasieve soortenreductie tot een succes te maken zijn in dit pakket volledig op elkaar afgestemd om u zo het maximaal haalbare resultaat te leveren.

  • De eerste component bestaat uit kennisdeling. De kenniscomponent bestaat uit het trainen van zowel uw medewerkers aan de machine, als de medewerkers op De basistrainingen voor MEDEWERKERS en MANAGEMENT zijn hierin opgenomen. De software is zodanig opgebouwd dat de medewerker in het veld er goed mee uit de voeten kan. Het management leren we hoe de informatie die voor zijn functioneren van inventariseren, planning tot en met rapportages uit de ISM Software gehaald kunnen worden. Zodra we van start gaan zal Triangle at Work gedurende de contractperiode zorgdragen voor de coaching en begeleiding van uw medewerkers op reguliere basis. Triangle at Work is er alles aan gelegen om de continuïteit van de bestrijding te optimaliseren. Immers de planten wachten niet met groeien tot u weer langs komt. De beheerssystemen waar de software op is gebaseerd zijn voor iedere plant uniek en bouwen gedurende het gebruik historie op. Ieder jaar na afloop van het seizoen worden de verzamelde resultaten gezamenlijk geëvalueerd en eventueel de methode voor het komende seizoen  aangepast. Hiermee bent u volledig in control voor de richtlijn 1143  

 

  • De tweede component bestaat uit de software. Softwarepakket: (ISM) Invasieve Soorten Management. De software is ontwikkeld om voor u de continuïteit in beheer te borgen. Het systeem is een webgebaseerde  managementtool, die u direct toegang geeft tot (bewezen) methodes om de invasieve soorten te beheersen en zelfs in voorkomende gevallen te bestrijden. Het systeem geeft aantoonbaar antwoord op de verplichting om de soorten, welke op de unielijst te beheersen. De soorten op de unielijst zijn opgenomen in de maatregelpakketten van ISM. In ons Triangle at Work Full control  pakket is de software een integraal onderdeel van de methode. Het pakket neemt de regierol uit handen, waarbij de software u real time informatie geeft over de resultaten tot dan toe.  Deze integrale aanpak draagt zorg voor het maximaal resultaat in de beheersing van de invasieve soorten. Uw medewerkers worden opgeleid om met de software te werken (management en uitvoering) waarmee u historie opbouwt, en tijd bespaart om uw prioriteitenlijst verder af te kunnen werken.

 

  • De derde en laatste component zijn de machines. De invasieve soorten apparatuur is door ons uitgekiend en samengesteld. U krijgt op uw locatie de beschikking over deze apparatuur. Wij kiezen in overleg met u de op dat moment gangbare efficiëntste machine in de markt met de  perfecte service. De machine wordt op een dragend 4 x 4 auto gemonteerd, zodat uw medewerkers ook op de moeilijk bereikbare plaatsen terecht kunnen.  De werking van de machine wordt door Triangle at Work in operational vorm gegarandeerd.

Het volledige Triangle at Work Full control pakket met de drie essentiële componenten  wordt u in gelijke maandbedragen  aangeboden zodat u geen zorgen heeft over de investeringen .

In sommige gevallen buiten Nederland kan dit niet gegarandeerd worden.

 

Extra informatie:

In de technische ondersteuning werkt Triangle at Work nauw samen met lokale partners. Deze verzorgen voor meerdere merken de dekking van service en onderhoud en storingen aan de gekozen machine. De visie is: De keuze van de machine is slechts het begin, een zorgeloos gebruik is het automatische vervolg.

 

Wij komen u graag bezoeken om het Triangle at Work Full Control pakket uit te leggen.